Disclaimer

Artikel 1 definities

Website: www.snoepoverdepost.nl

Bedrijf: Snoep over der Post

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Snoep over de Post werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Snoep over de Post geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Snoep over de Post biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Snoep over de Post is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Snoep over de Post verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Snoep over de Post kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Snoep over de Post zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
Snoep over de Post kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

Snoep over de Post kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de inhoudelijke tekst, volledigheid van de tekst, of eventuele spelfouten in de teksten die de besteller invult op de kaarten die bijgevoegd worden.

Snoep over de Post sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele foutieve bezorging ten gevolge van foutief invullen van een afleveradres door de besteller uitdrukkelijk uit.
Snoep over de Post zal altijd ervoor zorgen dat alle pakketjes bij het juiste adres wordt afgeleverd maar geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die de besteller invult als afleveradres.
Snoep over de Post aanvaardt in dit verband geen aansprakelijkheid en opnieuw verzenden van de snoep.